Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Бре, Андрея

Начало: 01.1.1938 г.
Край: 01.1.1938 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Кооперативен театър

Произведение(я):

Име: Бре, Андрея

Автор(и):

А. Булар - Композитор

Дата: 01.1.1938 г.
Град: София
Място: Кооперативен театър
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Стоил Стоилов - Режисьор
Илия Стоянов - Диригент
Димитър Костов - Диригент
Евгений Ващенко - Художник
Тинка Краева - Хореограф
Павел Нужний - Хормайстор


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage