Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Ревю с усмивки

Начало: 31.5.1969 г.
Край: 31.5.1969 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Държавен музикален театър

Произведение(я):

Име: Ревю с усмивки

Автор(и):

Димитър Вълчев - Композитор

Дата: 31.5.1969 г.
Град: София
Място: ДМТ
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Мюзикъл
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Иван Комитов - Режисьор
Давид Недялков - Диригент
Димитър Вълчев - Диригент
Радостин Чомаков - Художник
Мария Трендафилова - Художник
Фьодор Лобанов - Хореограф
Росица Илиева - Хореограф
Янко Тунтов - Хормайстор
Радослав Цветков - Певец
Илия Цоцин - Певец
Александър Балабанов - Певец
Огнемир Павлов - Певец
Зорка Димитрова - Певец
Людмила Чешмеджиева - Певец
Анани Анев - Певец
Видин Даскалов - Певец
Борис Стаменов - Певец
Тинка Краева - Певец
Невена Ханджиева - Певец
Руско Русков - Певец
Милка Братованова - Певец
Милка Янакиева - Певец
Лиляна Кисьова - Певец
Сабина Тянкова - Певец
Александър Пулев - Певец
Николай Смочевски - Певец
Събчо Милков - Певец
Славейко Соколов - Певец
Иван Казанджиев - Певец
Стефан Костов - Певец
Александър Филипов - Певец


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage