Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Златната птица

Начало: 20.12.1961 г.
Край: 20.12.1961 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Държавен музикален театър

Произведение(я):

Име: Златната птица

Автор(и):

Марин Големинов - Композитор
Георги Темелков - Либретист

Дата: 20.12.1961 г.
Град: София
Място: ДМТ
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Росица Баталова - Диригент
ХристоХитьо Попов - Режисьор
Евгений Ващенко - Художник
Асен Гаврилов - Хореограф
Янко Тунтов - Хормайстор
Емил Пенчев - Певец
Божана Продева - Певец
Анета Цанкова - Певец
Видин Даскалов - Певец
Тинка Краева - Певец
Дочка Гаманова - Певец


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage