Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Аман бе, Хасан

Начало: 22.2.1938 г.
Край: 22.2.1938 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Кооперативен театър

Произведение(я):

Име: Аман бе, Хасан

Автор(и):

Асен Карастоянов - Композитор
Георги Стайков - Либретист

Дата: 22.2.1938 г.
Град: София
Място: Кооперативен театър
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Стоил Стоилов - Режисьор
Илия Стоянов - Диригент
Димитър Костов - Диригент
Евгений Ващенко - Художник
Павел Нужний - Хормайстор
Асен Русков - Певец
Тинка Краева - Певец
Елисавета Рускова - Певец
Лили Константинова - Певец
Виолета Симеонова - Певец
Георги Белев - Певец
Банчо Банчевски - Певец
Иван Станев - Певец
Стефан Георгиев - Певец
Никола Попов - Певец


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage