Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Виенски момичета

Начало: 01.1.1942 г.
Край: 01.1.1942 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Художествен оперетен театър

Произведение(я):

Име: Виенски момичета

Автор(и):

Петер Кройдер - Композитор
Ернст Маришка - Либретист

Дата: 01.1.1942 г.
Град: София
Място: Художествен оперетен театър
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Мими Балканска - Режисьор
Арсени Лечев - Диригент
Евгений Ващенко - Художник
Тинка Краева - Хореограф
Димитър Балабанов - Хормайстор
Янко Тунтов - Хормайстор


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage