Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Джиогар Ханъм

Начало: 02.3.1939 г.
Край: 02.3.1939 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Кооперативен театър

Произведение(я):

Име: Джиогар Ханъм

Автор(и):

Борис Левиев - Композитор
Стефан Савов - Либретист

Дата: 02.3.1939 г.
Град: София
Място: Кооперативен театър
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Борис Левиев - Диригент
Стоил Стоилов - Режисьор
Евгений Ващенко - Художник
Ханс Линген - Хореограф
Павел Нужний - Хормайстор
Мими Балканска - Певец
Илия Йосифов - Певец
Иван Станев - Певец
Тинка Краева - Певец
Никола Попов - Певец


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage