Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

 

Музикално събитие:
Любов и трон

Начало: 05.10.1943 г.
Край: 05.10.1943 г.
Държава: България
В рамките на:
Забележки:

Организатор(и)

- Театър Одеон

Произведение(я):

Име: Любов и трон

Автор(и):

Ото Либих - Композитор
Радослав Трингов - Либретист
Илия Стоянов - Оркестрация

Дата: 05.10.1943 г.
Град: София
Място: Театър Одеон
Вид музикален артефакт: Музикален опус
Начин на музициране: Синтетични форми
Акустична среда на изпълнението: В зала
Вид или жанр музика: Оперета
Премиера

Забележки:

Изпълнител(и):

Стефан Пенчев - Режисьор
Илия Стоянов - Диригент
Катя Хаджистойкова - Художник
Страшимир Мачев - Художник
Асен Манолов - Хореограф
Надя Шаркова - Певец
Стоян Коларов - Певец
Тинка Краева - Певец
Асен Русков - Певец
Елисавета Рускова - Певец
Коста Наумов - Певец


Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage