WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

10893
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Петредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На трапеза
изпълнява Росица
етнос Българска
родно място на изпълнителя Козловец
фолклорна област Средна Северна България
околия Свищов
година на записа 1972
място на записа Козловец
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 310.5686
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Стоян на Станка думаше

Стоян на Станка думаше:
- Станке ле, либе Станке ле,
дотегнало ми й тоз живот,
все ходя, Станке, работя,
не мога нищо да изкарам,

за деца хлебец да внеса
забележка ИДК.48.1.6. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Трагичната участ на бедняка, който не може да понесе отговорността да отгледа децата си.

View the English version of this DB Record