WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

1094
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Рада
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дрипчево
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Менгишево
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 251.4340
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Де се е чуло видяло

Де са йе чуло, видяло
зълва буля да жалей,

като Иванкя буля си,
девет я годин жиляла
забележка ТД.128.1.1. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Зълва жалее буля си

View the English version of this DB Record