WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12218
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Три четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Девически колектив
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Стана Ч.Стана Р.Стана Я. Стойк
етнос Българска
родно място на изпълнителя Воден
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Воден
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.807
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Ой ти кумо,милна кумо

Ой ти кумо,милна кумо,
учно ти се милно моля,

милно моля,жално клоня:
когато ме преткривате,
забележка ВС.14.песен /627/ /ан.-оп.РН гр.ПАП/
и Стойка и Костадина
Ф: В неделя

View the English version of this DB Record