WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12219
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Девически колектив
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Стана Ч.Стана Р. Стана Я Стойк
етнос Българска
родно място на изпълнителя Воден
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Воден
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.807
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Пилвай ми пилвай

Пилвай ми пилвай,
сребърна чаша,

я въф чашата,
бре ройно вино,
забележка ВС 16. песен /628/ /ан.-оп.РН гр.ПАП/
и Стойка и Костадина
Ф: В петък на меденицата
Тмп: М.М. 1/4= 60
Звр: h1 a1
Инц: h1
Фин: a1

View the English version of this DB Record