WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12220
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Едноредична с рефрен (R)
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Девически колектив
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Стана Ч., Стана Р., Стана Я. и
етнос Българска
родно място на изпълнителя Воден
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Воден
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.807
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Портите се разтварят

Портите се, портите се,
(ела-вела+) разтварят,

два се млади венчават
забележка 17. песен /№ 629./ /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
и Стойка и Костадина
Ф: Пред черквата
Тмп: 4 = 80
Звр: h1 /a1/
Инц: a1
Фин: h1

View the English version of this DB Record