WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12227
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Девет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Девически колектив
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Стана Ч., Стана Р., Стана Я. и
етнос Българска
родно място на изпълнителя Воден
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Воден
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.807
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Огреяло ясно слънце

Огреяло ясно слънце,
ка огрело небо й земя,

небо й земя, всичким дърва,
едно дърво не огрело
забележка 15. песен /№ 627./ /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
и Стойка и Костадина
Ф: В четвъртък на засявките
Тмп: 1/16 = 270
Звр: d2 c2 h1 /a1/
Инц: h1
Фин: h1
Гпт: h1

View the English version of this DB Record