WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12246
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (без отпяване 1,1)
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция Игра през Велики пости
изпълнява Марийка и Елена
етнос Българска
родно място на изпълнителя Воден
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Воден
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.807
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Пусти са овни липсвали

Пусти са овни липсали
от пуста кара сюрия,

кара сюрия беглишка,
кара сюрийска, чобанска
забележка 41. песен /№ 532./ /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Тмп: 1/4 = 120
Звр: d2 c2 a1
Инц: c2
Фин: a1
Гпт: a1

View the English version of this DB Record