WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12505
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Ганка Петра Въла Тинка Йорданк
етнос Българска
родно място на изпълнителя Искра
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Карнобат
година на записа 1936
място на записа Искра
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 68.821
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Недко на сбора ще иде

Недко на сбора ше иде
(Недко льо, един на мама+),

на сбора Недко да сглежда
забележка 18. песен /1241./ /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
и Руска и Маринка
Тем: Семейството му го изпраща на сгледа.
и Любовна - Либето му го проклина
Тмп: 1/4 = 120
Звр: c2 h1 a1 g1 /f1/ /e1/ /d1/
Инц: c2
Фин: g1
Гпт: a1

View the English version of this DB Record