WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
13180
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция Сватбарско хоро
изпълнява Тонка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Козлец
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Хасково
година на записа 1969
място на записа Козлец
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 275.5068
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Дено моме Денке ле

(Дено моме, Денке ле+)
Дена е платно белила,
(Дено моме, Денке ле+)
на тиха, на бял Дунава,

на пътя винаре вървяха,
винаре и праматаре
забележка ИДК.11.1.5. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Обр: Дешифрирал Иван Кумичин
Тмп: М.М. 1/4 = 152
Звр: a1 g1 f1 е1 d1 /c1/
Инц: g1
Фин: d1
Гпт: f1

View the English version of this DB Record