WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

13454
музикална класификация Песен
тематика За всекидневни отношения
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Парашкева
етнос Българска
родно място на изпълнителя Негушево
фолклорна област Средна Западна България
околия Елин Пелин
година на записа 1946
място на записа Негушево
записвач Димитър Божанчев
архивна сигнатура 49.648
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст От долу идат винари

От долу идат винари,
(Денке ле,бело момиче+)

винари и ракеджии,
забележка 41./17/ песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Звр: d2 c2 h1
Инц: h1
Фин: h1
Обр: Масив В 22752

View the English version of this DB Record