WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
13690
музикална класификация Песен
тематика Любовна
форма 4-р. с R /от 2-р. с отпяване
размер Девет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява 4 певици /?/
етнос Българска
родно място на изпълнителя Смилец
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Смилец
записвач Елена Стоин
архивна сигнатура 187.2578
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Дилянка платно белила

/: Дилянка платно белила (Доне ма+),
Дилянка платно белила

по река, по дълъбица.
Отдоле идат винаре
забележка ЕС.92.1.17./27./ /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Сеферина и Мария Н. и
II група /?/
Обр: Дешифрирала Елена Стоин
Звр: g1 f1 e1 d1 /c1/
Инц: e1
Фин: d1
Гпт: d1
Дпт: c1 c1

View the English version of this DB Record