WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2139
музикална класификация Песен
тематика Хайдушка
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На собат
изпълнява Димка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Петров дол
фолклорна област Североизточна България
околия Провадия
година на записа 1964
място на записа Петров дол
записвач Михаил Букурещлиев
архивна сигнатура 226.3622
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Седнала'й Бойка да яде

Седнала'й Бойка да яде,
да яде Бойка, да пие

с нейното дете Иванчо
теренни бележки Тб: /Заглавие на песента - / "Панайот Бойки думаше".
забележка МБ.74.2.12. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Димка Добрева Димитрова 1927
Обр: Дешифрирала Радка Николова

View the English version of this DB Record