WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2337
музикална класификация Песен
тематика Хайдушка
форма Четириредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На моабет
изпълнява Ламбуша
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бряговица
фолклорна област Средна Северна България
околия Велико Търново
година на записа 1973
място на записа Бряговица
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 325.5917
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис + Дешифрация
заглавие и текст Стар Димо на двор стоеше

Стар Димо на двор стоеше,
на двори под бял трендафил,
бяла ракия пиеше,
и към гората гледаше,

пъ на гората думаше,
забележка ТД.156.2.4. /ан.оп.РН зв.оп.ИДК/
Обр:Дешифрирал Тодор Джиджев
Звр:Неопределен лад
Тмп:Четв.=96
И:Сама

View the English version of this DB Record