WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2558
музикална класификация Песен
тематика Любовна
форма 4-ред. с R(от 2-ред. с повт.)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Мария
етнос Българска
родно място на изпълнителя Долно Левски
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Долно Левски
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 186.2564
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Севда е платно белила

Севда е платно белила (Севде моме+)
Севда е платно белила

на тихи бяли Дунава /2/.
Отдолу идат винаре
забележка ТТ.190.1.14. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Мария Атанасова Терзиева 1919,
Гина Иванова Колчанова 1921 и
Елена Петкова Чолакова 1924,
Йордана Димитрова Тодоринова 1920
Ф: На връщане
Обр: Дешифрирал Тодор Тодоров
Тмп: 1/4 около 108
Звр: d2 c2 h1 a1 /g1/
Ицф: g1 - g1 - a1

View the English version of this DB Record