WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2696
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Двуредична
размер Единадесет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Рада
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бъта
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Бъта
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 186.2566
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Заръча Нанкова леля

Заръча Нанкова леля,
заръчи Нанко поръчи,

чини,що чини млад Нанко,
теренни бележки Тб:басмярка =баячка
забележка ТТ.192.1.30./152/ /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Обр:Дешифрирал Тодор Тодоров
Звр:Миксолидийски пентахорд
Ицф:сол-1 ла-1 сол-1
Тем:Семейни отношения

View the English version of this DB Record