WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2938
музикална класификация Песен
тематика Хумористична
форма 4-ред. с R(от 2-ред. с повт.)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (на отпяване 1+1)
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Вела
етнос Българска
родно място на изпълнителя Войнягово
фолклорна област Южна България (Западна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Карлово
година на записа 1962
място на записа Войнягово
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 186.2572
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Искаха ме двама трима селяни
/: (Мари+)
иская ма двама-трима селяни,
иская ма двама-трима селяни. :/

Мен ма мама селянину не даде,
на ма даде ерменлию гидию
теренни бележки Тб: 1 уврат = 2 декара
забележка ТТ.195.1.29./393/. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Вела и Въла
Ф: След Гергьовден
Обр: Дешифрирал Тодор Тодоров
Тмп: 1/4 = 176
Звр: h1 a1 g1 f1 e1
Ицф: a1 - f1 - e1

View the English version of this DB Record