WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

4085
музикална класификация Песен
тематика Епическа
форма Многоредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На трапеза
изпълнява Пауна
етнос Българска
родно място на изпълнителя Горни Домлян
фолклорна област Южна България (Западна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Карлово
година на записа 1962
място на записа Горни Домлян
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура Няма
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Седнал ми лютица Богданчо

Седнал ми лютица Богданчо,
седнал ми вечар да вичеря,
ем вичера, пуд мустак са смеи,
се...... стара майка,
тя на Богдан утгувара:
- Ой, та теби, сину ле, Богдане,
теренни бележки Тб: Речитативна; ритъмът следва строежа на стиха /по опис/
забележка ТД.66.2.38. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/

View the English version of this DB Record