WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

4552
музикална класификация Песен
тематика За всекидневни отношения
форма Триредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Тройка жени
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Милана
етнос Българска
родно място на изпълнителя Шишманово
фолклорна област Средна Западна България
околия Самоков
година на записа 1898
място на записа Шишманово
записвач Ангел Букорещлиев
архивна сигнатура 77.949
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Микрофилм
заглавие и текст От долу идат винари

От здоле идат винаре,
(Денке ле,Дено де+)
от здоле идат винаре,

винаре и ракиджии,
Денка на река переше,
забележка 24.песен /26.песен/ /ан.-оп.РН гр.ПКЛ/
Звр:Хроматичен тетрахорд
Ицф:сол-1 ла-1 до#-1 ла-1
Тмп:Presto
Зпс:Текст Серафим Боянов

View the English version of this DB Record