WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

5092
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Цона
етнос Българска
родно място на изпълнителя Остра могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Стара Загора
година на записа 1965
място на записа Остра могила
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 247.4168
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Искаха ме двама трима от село

Искава ма двама-трима от село, /2/

мен ма мама селянина ни дади, /2/
най ма дади йерменлия гидия, /2/
забележка ТД.106.2.11. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Отношения между съпрузи: убила мъжа си, който я карал
да работи непосилно, за да се оттърве от теглото.

View the English version of this DB Record