WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

6082
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Дена
етнос Българска
родно място на изпълнителя Белица
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1969
място на записа Белица
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5077
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст На Георги гости дойдоха

На Гьорге госте дойдаха (мари+),
на Гьорге госте дойдаха.

Гьорги ги горе изведе,
горе ми, на чардаците
забележка ПЛ.197.2.1. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
с. Белица Свиленградско Хс ЮИБ Горна Източна Тракия
Дена Николова Вълкова 1902

View the English version of this DB Record