WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

6087
музикална класификация Песен
тематика Хайдушка
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Дена
етнос Българска
родно място на изпълнителя Белица
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1969
място на записа Белица
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5077
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Мръкнува се

Мръкнува са,
син гюзель Мавруде,

йетърви са
на дворе събират
забележка ПЛ.197.2.6. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Надхитрила хайдутите - изпратила майка си за вода
Ф: На мръкнуване /по оригинал/, на връщане

View the English version of this DB Record