WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

6116
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Марина
етнос Българска
родно място на изпълнителя Белица
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1969
място на записа Белица
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5077
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Седнали ми са седнали

Седнали ми са седнали,
девет сина и стара майка,

девет сина и стара майка,
та ми ядяха и пияха,
забележка ПЛ.198.1.7. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК8
Марина Георгиева Коджаманова р.1909г.

View the English version of this DB Record