WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

6124
музикална класификация Вок. инстр.
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (без отпяване 1,1)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Марко и Георги
етнос Българска
родно място на изпълнителя Белица
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1969
място на записа Белица
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5077
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Стани ми нине,господине

Стани ми нине,господине,
добри гости на дор дошли,

добри гости на дор дошли,
по-добър ти глас донели,
забележка ПЛ.198.1.15. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На стопанин

View the English version of this DB Record