WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
6126
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Няма данни за муз. структура
размер Няма данни за метроритмикат
фактура Няма данни за муз. фактура
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Марко
етнос Българска
родно място на изпълнителя Белица
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1969
място на записа Белица
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5077
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст А бре момци коледарци

А бре момци коледарци
къде къще да пътите,
къде къще да къщите,
ний станахме,станахме
..................т.н.
забележка ПЛ.198.1.17. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:Коледарска молитва на войводата /наричане/ на коледарите
изпълнявано от войводата

View the English version of this DB Record