WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6479
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Неизвестен
етнос Българска
родно място на изпълнителя Виница
фолклорна област Южна България (Западна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Борисовград
година на записа 1937
място на записа Виница
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.787
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Рано Димитър подранил

Рано Димитър подранил,
рано ми на ден Димитровден,

та си дюкяна отвори,
забележка 6.песен /ан.-оп.РН гр.ПКЛ/
Звр:Умален йонийски хептахорд
Ицф:фа-2 ла-1 сол-1
Тмп:М.М. четв.=60
Ф:По Димитровден

View the English version of this DB Record