WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6702
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 1-редична с разширение/допълн/
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Дженка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Попово
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Попово
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.803
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Защо трепериш бяла коприно

Защо трепериш (бяла коприно+) без дъжд, без вятър,

лете без вятър,
зиме без слънце?
забележка 11.песен /ан.-оп. МГП гр. НРК/
Дженка П., Кула, Тодора, Дженка Ив. и Яна
С: Мелодията е с рефрен /R/
Ф: В петък
Тмп: 4 = 60
Звр: c2 h1 /a1/ /gis1/
Ицф: h1 - /gis1/, h1

View the English version of this DB Record