WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6728
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарска
изпълнява Велика
етнос Българска
родно място на изпълнителя Устрем
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Устрем
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.805
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Събрали ми се набрали

Собрали ми се, набрали
юв Иванов'та одая

да ядат, йоще да пият.
забележка 18.песен /ан.-оп. МГП гр. НРК/
Велика, Марина, Стояна, Неда, Мария Хр., Пашуна, Катина и Ма
рия Г.
Тмп: 4 = 132
Звр: d2 c2 h1 a1 /g1/
Ицф: a1 - a1 - a1

View the English version of this DB Record