WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6746
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Няма данни за изпълнение
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Велика
етнос Българска
родно място на изпълнителя Устрем
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Устрем
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.805
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Жива раздяла Марийо

Жива раздяля (Марийо+),
жи-/и/-ва раздяля /и/

йот милна майка,
йот милин баща
забележка 36.песен /ан.-оп. МГП гр. НРК/
Велика, Марина, Стояна, Неда, Мария Хр., Пашуна, Катина и Ма
рия Г.
Тмп: 4 = 72
Звр: d2 c2 h1 a1 g1 [as1]
Ицф: c2 - h1 - g1

View the English version of this DB Record