WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6749
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Няма данни за изпълнение
функционална класификация Ритуални (по повод)
битова функция На сватба
изпълнява Велика
етнос Българска
родно място на изпълнителя Устрем
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Елхово
година на записа 1937
място на записа Устрем
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.805
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Изникнала тънка елха

Изникнало тънка йелха /и/
йов Йоргови равни двори /и/.

Мина Велика, не йоткъсна,
мина Чана, тя й йоткъсна
забележка 39.песен /ан.-оп. МГП гр. НРК/
Велика, Марина, Стояна, Неда, Мария Хр., Пашуна, Катина и Ма
рия Г.
Ф: На уруглицата
Тмп: 4 = 72
Звр: d2 c2 h1 a1 /g1/
Ицф: c2 - c2 - a1

View the English version of this DB Record