WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
6814
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На собат
изпълнява Димитър
етнос Българска
родно място на изпълнителя Маломир
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Ямбол
година на записа 1937
място на записа Маломир
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 71.865
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Димитър рано подрани

Димитър рано подрани
на ден ми, на Димитровден,

че си дюкяна отвори,
че си кандило запали
забележка 1.песен /ан.-оп. МГП гр. ПКЛ/
с. Маломир Ямболско Яб ЮИБ
Димитър Чимширлиев 1889
Тмп: 4 = 60
Звр: f2 e2 d2 c2 b1 a1 g1
Ицф: f2 - a1 - g1

View the English version of this DB Record