WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7116
музикална класификация Песен
тематика Клетва и наказание
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Елка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Покрован
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Ивайловград
година на записа 1965
място на записа Покрован
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 232.3839
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Мара е платна белила
на тиха ряка ситници,

утде минали,минали,
винари млади винари,
забележка ПЛ.61.2.24. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Обр:Дешифрирала Радка Николова
Звр: f1 e1 d1 c1 h
Ицф: d1
Ф: h
Глп: h

View the English version of this DB Record