WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
7322
музикална класификация Песен
тематика Из овчарския живот
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Не посочена
битова функция Няма данни за функция
изпълнява Перуна
етнос Българска
родно място на изпълнителя Шикуларе
фолклорна област Бълг. песни извън територията на България
околия Македония
година на записа 1941
място на записа Ращак
записвач Райна Кацарова
архивна сигнатура 43.565
начин на записване Ноти + Танцописни знаци
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Запали се Шар планина

Запали се, запали се Шар планина (хайде+),
запали се, запали се Шар планина,

навали се Шар планина,
ми подтисна триста овци
теренни бележки Тб: дегара = деца
забележка РК. 12 песен /ан.-оп. МГП гр. ПКЛ/
Обр: Масив В № 19941
Звр: e2 d2 c2 h1 a1
Инц: c2
Фин: a1
Гпт: e2

View the English version of this DB Record