WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7661
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (без отпяване 1,1)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Марийка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Иван Денчица думаше

Иван Денчица думаше:
- Денчице мари мънинка,

Денчице мари мънинка,
що ми работа не правиш
забележка ТД.134.1.31. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Марийка и Марийка Тодорова
Ф: Когато правят люлки
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 1/4 = 152
Звр: c2 h1 a1 as1 g1 /f1/
Инц: /h1/ c2
Фин: g1
Гпт: f1

View the English version of this DB Record