WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7663
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (без отпяване 1,1)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Марийка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Замръкнало е Раде ле

Замръкнало йе, Раде ле (мъри+)
(Раде ле бяло й хубаво+)

фъф гора, Раде ле, зилена
теренни бележки Тб: хорувите = орехите
забележка ТД.134.1.33. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Марийка и Марийка Тодорова
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 1/4 = 160
Звр: e2 d2 c2 h1 a1 g1
Инц: 1
Фин: g1
Гпт: a1

View the English version of this DB Record