WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7667
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Муз. структура с 3 сегмента
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Дошли сме ви добри гости

Дошли сме ви добри гости
(стани ми Ниня, Ниня,
Ниня, Господиня+)

добри гости, коледарци
(стани ми Ниня, Ниня,
запали кандиля+)
теренни бележки Тб: Толкоз знаят /от песента/
забележка ТД.134.1.37. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Пею, Христо, Тодор и Желязко
Форма: Мелодията е с рефрен
Ф: В двора на къщата
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: 1/4 около 144
Звр: d2 c2 h1 a1 /g1/ /fis1/
Инц: g1
Фин: a1
Гпт: g1
Дпт: a1

View the English version of this DB Record