WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7670
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Няма данни за муз. структура
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка мъже
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Похвалила се й Ладина майка

Похвалила са й Ладина майка
(Ладе ле, момне ле,
ни вреда, вреда,
ни с Новин града,
Ладе ле, момне ле, куладе ле+):

- Нийде я няма като наша Лада
ни тая града, ни в друга града
теренни бележки Тб: Пеят Пею и Христо
забележка ТД.134.2.3. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Пею и Христо
Ф: На мома

View the English version of this DB Record