WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7672
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Десет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустарк
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Научи се лудо,младо

Научи се лудо,младо,
(стананиня,господиня+)

да прескача чужди села,
чужди села,чужди моми,
забележка ТД.134.2.5. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф: На момче 10-12 г.
Тмп: 1/8 =200
Звр: d2 c2 h1 a1 g1
Инц: d2
Фин: g1

View the English version of this DB Record