WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7674
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Триредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Заспал ми беше мъничък Данчо

Заспал ми беше мъничък Данчо,
(ой Данчо, коладе ле,
мой Данчо коледо льо+)

одговаря Данчова майка,
забележка ТД.134.2.7. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На малко момче
Тмп: 5/16 = 80
Звр: e2 d2 c2 h1 a1
Инц: a1
Фин: a1
Христо Андонов

View the English version of this DB Record