WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7675
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуделна форма
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Росица роси,росица роси

Росица роси ,росица роси,
(ти рой,рой,ройне мари,ти руса коса,+) /2/
йосъмнахмий,йокъсняхмий,
(Гано,Ганке ле,мари,байно батева+)


забележка ТД.134.2.8. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На излизане от къщи
Тмп: 2/4 =138-144
Звр: e2 d2 c1 h1 a1
Инц: d2
Фин: a1

View the English version of this DB Record