WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7686
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Гела
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Люляла й мома бял камък

Люляла й мума бял камък,
хем гу й люляла, хем пяла,

хем са й на Бога молила:
- Стури гу, Боже, дитенце
забележка ТД.134.2.19. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Ф: и Хоро по Гергьовден
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 1/4 = 160
Звр: e2 d2 c2 h1 a1
Инц: a1
Фин: a1
Гпт: h1

View the English version of this DB Record