WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7688
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция На Еньова буля
изпълнява Гела
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Ой Еньо Еньо Еньова бульо

Ой, Йене, Йене, Йенюва буля,
я бръкни, Йене, пръстен извади
теренни бележки Тб: Не си спомня повече. Имало ли е наричания или не?
забележка ТД.134.2.21. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 4 около 120
Звр: e2 d2 c2 h1 a1 g1 fis1 e1 /d1/
Инц: /c2/ d2
Фин: e1
Гпт: fis1 /d1/

View the English version of this DB Record