WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7694
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарско хоро
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Има мама мила сина

Има мама мила сина,
мила сина, Русолина,

че го прати да са ючи,
да са ючи в Цариграда
теренни бележки Тб: Понякога оттук "обръщат гласовете" т.е. запяват на друг глас, но това е вероятно друга песен, на която се играе същото хоро
забележка ТД.1(34.2.27. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Ф: На учен човек
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 1/4 = 168
Звр: d2 c2 h1 as1 g1 /f1/
Инц: f1
Фин: g1
Гпт: h1

View the English version of this DB Record