WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7696
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарско хоро
изпълнява Незеля
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Похвали се Димо

/и/ Похвали са Димо,
Димо булярина,

Димо булярина,
Димо златарина
теренни бележки Тб: Не си спомня края - Имал и девет снахи работни и девет рала. Като ги пуснел много работа свършвали.
забележка ТД.134.2.29. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Ф: Хоро на Лазарица - на чифчия, на чорбаджия
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: М.М. 1/4 = 176
Звр: a1 g1 f1 e1
Инц: /e1/ g1
Фин: e1
Гпт: e1

View the English version of this DB Record